• Thay cảm biến tiệm cận Asus Zenfone

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Màn hình điện thoại không tự động tắt khi thực hiện cuộc gọi.
  • Cách khắc phục: Thay thế cảm biến tiệm cận mới cho Asus Zenfone.

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99  – 0985.16.17.18 

 • Thay camera Asus Zenfone

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Asus Zenfone
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Asus Zenfone

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

 • Thay camera Asus Zenfone 2

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Asus Zenfone 2
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Asus Zenfone 2

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

 • Thay camera Asus Zenfone 4

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Asus Zenfone 4
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Asus Zenfone 4

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

 • Thay camera Asus Zenfone 5

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Asus Zenfone 5
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Asus Zenfone 5

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

 • Thay camera Asus Zenfone 6

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Asus Zenfone 6
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Asus Zenfone 6

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

 • Thay chip CPU Asus Zenfone

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Asus Zenfone thường bị tắt nguồn, nóng máy, hay bị mất sóng.
  • Cách khắc phục: Thay thế chip CPU mới cho Asus Zenfone.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline:  0967.77.88.99 – 0985.16.17.18 

 • Thay chui sạc, chân sạc Asus Zenfone

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Asus Zenfone cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Asus Zenfone.

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99  0985.16.17.18

   

 • Thay chui sạc, chân sạc Asus Zenfone 4

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Asus Zenfone 4 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Asus Zenfone 4.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

 • Thay chui sạc, chân sạc Asus Zenfone 5

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Asus Zenfone 5 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Asus Zenfone 5.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

 • Thay chui sạc, chân sạc Asus Zenfone 6

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Asus Zenfone 6 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Asus Zenfone 6.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

 • Thay cụm dây nút âm lượng Asus Zenfone

  0 trên 5
  • Hiện tượng: nút âm lượng Asus Zenfone bị lún, tê liệt, không sử dụng được
  • Cách khắc phục: thay thế cụm dây nút lượng mới cho Asus Zenfone

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99  0985.16.17.18 

Bạn cần Huy Dũng hỗ trợ?
1
Hỗ trợ tư vấnNhấn để gọi: 0967.77.88.99