• Ốp lưng Samsung Galaxy S7 Edge

  0 out of 5

  Liên hệ

 • Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Màn hình điện thoại không tự động tắt khi thực hiện cuộc gọi.
  • Cách khắc phục: Thay thế cảm biến tiệm cận mới cho Samsung Galaxy.

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99  – 0985.16.17.18 

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy A8

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy A8
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy A8

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy Core 2

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy Core 2
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy Core 2

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy Core Duos

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy Core Duos
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy Core Duos

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy E5

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy E5
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy E5

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy Grand 2

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy Grand 2
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy Grand 2

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy Grand Prime

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy Grand Prime
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy Grand Prime

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy J5

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy J5
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy J5

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy Note 2

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy Note 2
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy Note 2

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy Note 3

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy Note 3
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy Note 3

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy Note 4

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy Note 4
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy Note 4

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy S2

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy S2
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy S2

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy S3

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy S3
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy S3

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy S4

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy S4
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy S4

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy S5

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy S5
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy S5

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy S6

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy S6
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy S6

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy Trend

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy Trend
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy Trend

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy Trend Plus

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy Trend Plus
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy Trend Plus

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Samsung Galaxy Y S5360

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Samsung Galaxy Y S5360
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Samsung Galaxy Y S5360

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay chip CPU Samsung Galaxy

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Samsung Galaxy thường bị tắt nguồn, nóng máy, hay bị mất sóng.
  • Cách khắc phục: Thay thế chip CPU mới cho Samsung Galaxy.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline:  0967.77.88.99 – 0985.16.17.18 

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc HTC One M7

  0 out of 5
  • Hiện tượng: HTC One M7 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho HTC One M7.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc HTC One M8

  0 out of 5
  • Hiện tượng: HTC One M8 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho HTC One M8.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now