• Thay chui sạc, chân sạc Samsung Galaxy

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Samsung Galaxy cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Samsung Galaxy.

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99  0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Samsung Galaxy Grand Prime G530

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Samsung Galaxy Grand Prime G530 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Samsung Galaxy Grand Prime G530.

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Samsung Galaxy Note 1

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Samsung Galaxy Note 1 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Samsung Galaxy Note 1.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Samsung Galaxy Note 10.1

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Samsung Galaxy Note 10.1 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Samsung Galaxy Note 10.1.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Samsung Galaxy Note 2

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Samsung Galaxy Note 2 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Samsung Galaxy Note 2.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Samsung Galaxy Note 3

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Samsung Galaxy Note 3 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Samsung Galaxy Note 3.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.1

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Samsung Galaxy Note 4

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Samsung Galaxy Note 4 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Samsung Galaxy Note 4.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Samsung Galaxy Note 5

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Samsung Galaxy Note 5 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Samsung Galaxy Note 5.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Samsung Galaxy S2

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Samsung Galaxy S2 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Samsung Galaxy S2.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Samsung Galaxy S3

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Samsung Galaxy S3 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Samsung Galaxy S3.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Samsung Galaxy S4

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Samsung Galaxy S4 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Samsung Galaxy S4.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Samsung Galaxy S5

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Samsung Galaxy S5 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Samsung Galaxy S5.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay cụm dây nút âm lượng Samsung Galaxy

  0 trên 5
  • Hiện tượng: nút âm lượng Samsung Galaxy bị lún, tê liệt, không sử dụng được
  • Cách khắc phục: thay thế cụm dây nút lượng mới cho Samsung Galaxy

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99  0985.16.17.18 

  Liên hệ

 • Thay cụm dây nút nguồn Samsung Galaxy

  0 trên 5
  • Hiện tượng: nút nguồn Samsung Galaxy bị lún, tê liệt, không sử dụng được
  • Cách khắc phục: thay thế cụm dây nút nguồn mới cho Samsung Galaxy

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline:   0967.77.88.99  0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay cụm dây nút nguồn Samsung Galaxy A8

  0 trên 5
  • Hiện tượng: nút nguồn Samsung Galaxy A8 bị lún, tê liệt, không sử dụng được
  • Cách khắc phục: thay thế cụm dây nút nguồn mới cho Samsung Galaxy A8

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline:   0967.77.88.99  0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay cụm dây nút nguồn Samsung Galaxy Grand Prime

  0 trên 5
  • Hiện tượng: nút nguồn Samsung Galaxy Grand Prime bị lún, tê liệt, không sử dụng được
  • Cách khắc phục: thay thế cụm dây nút nguồn mới cho Samsung Galaxy Grand Prime

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline:   0967.77.88.99  0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay cụm dây nút nguồn Samsung Galaxy Note

  0 trên 5
  • Hiện tượng: nút nguồn Samsung Galaxy Note bị lún, tê liệt, không sử dụng được
  • Cách khắc phục: thay thế cụm dây nút nguồn mới cho Samsung Galaxy Note

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline:   0967.77.88.99  0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay cụm dây nút nguồn Samsung Galaxy Note 3

  0 trên 5
  • Hiện tượng: nút nguồn Samsung Galaxy Note 3 bị lún, tê liệt, không sử dụng được
  • Cách khắc phục: thay thế cụm dây nút nguồn mới cho Samsung Galaxy Note 3

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline:   0967.77.88.99  0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay cụm dây nút nguồn Samsung Galaxy S3

  0 trên 5
  • Hiện tượng: nút nguồn Samsung Galaxy S3 bị lún, tê liệt, không sử dụng được
  • Cách khắc phục: thay thế cụm dây nút nguồn mới cho Samsung Galaxy S3

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline:   0967.77.88.99  0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay đèn flash Samsung Galaxy

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Đèn flash không hoạt động dù đã bật flash.
  • Cách khắc phục: Thay đèn flash mới cho Samsung Galaxy.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18 

  Liên hệ

 • Thay IC audio Samsung Galaxy

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Khi mở nhạc, game trên Samsung Galaxy không nghe tiếng. Khi gọi điện, người nghe không nghe được tiếng nói.
  • Cách khắc phục: Thay ic audio mới cho Samsung Galaxy

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18 

  Liên hệ

 • Thay IC cảm ứng Samsung Galaxy

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Cảm ứng vẫn bị loạn, liệt, đơ sau khi thay cảm ứng cho máy
  • Cách khắc phục: Thay thế IC cảm ứng mới cho Samsung Galaxy.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18 

  Liên hệ

 • Thay IC nguồn Samsung Galaxy

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Điện thoại thường xuyên bị mất nguồn, sập nguồn.
  • Cách khắc phục: Thay thế IC nguồn mới cho Samsung Galaxy.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18 

  Liên hệ

 • Thay IC nguồn Samsung Galaxy Note 3

  0 trên 5
  • Hiện tượng: Điện thoại thường xuyên bị mất nguồn, sập nguồn.
  • Cách khắc phục: Thay thế IC nguồn mới cho Samsung Galaxy Note 3.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18 

  Liên hệ

Bạn cần Huy Dũng hỗ trợ?
1

Call Now