• Thay cảm biến tiệm cận Sony Xperia

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Màn hình điện thoại không tự động tắt khi thực hiện cuộc gọi.
  • Cách khắc phục: Thay thế cảm biến tiệm cận mới cho Sony Xperia.

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99  – 0985.16.17.18 

  Liên hệ

 • Thay camera Sony Xperia

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Sony Xperia
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Sony Xperia

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Sony Xperia Z

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Sony Xperia Z
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Sony Xperia Z

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Sony Xperia Z Ultra

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Sony Xperia Z Ultra
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Sony Xperia Z Ultra

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Sony Xperia Z1

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Sony Xperia Z1
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Sony Xperia Z1

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Sony Xperia Z2

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Sony Xperia Z2
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Sony Xperia Z2

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Sony Xperia Z3

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Sony Xperia Z3
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Sony Xperia Z3

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Sony Xperia Z3

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Sony Xperia Z3
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Sony Xperia Z3

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay camera Sony Xperia Z4

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Không sử dụng được camera trên Sony Xperia Z4
  • Cách khắc phục: Thay camera mới cho Sony Xperia Z4

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay chip CPU Sony Xperia

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Sony Xperia thường bị tắt nguồn, nóng máy, hay bị mất sóng.
  • Cách khắc phục: Thay thế chip CPU mới cho Sony Xperia.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline:  0967.77.88.99 – 0985.16.17.18 

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Sony Xperia Z

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Sony Xperia Z cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Sony Xperia Z.

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Sony Xperia Z Ultra

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Sony Xperia Z Ultra cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Sony Xperia Z Ultra.

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Sony Xperia Z1

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Sony Xperia Z1 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Sony Xperia Z1.

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Sony Xperia Z2

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Sony Xperia Z2 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Sony Xperia Z2.

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Sony Xperia Z3

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Sony Xperia Z3 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Sony Xperia Z3.

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay chui sạc, chân sạc Sony Xperia Z4

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Sony Xperia Z4 cắm sạc không có tín hiệu.
  • Cách khắc phục: thay chân sạc, chui sạc mới cho Sony Xperia Z4.

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18

   

  Liên hệ

 • Thay cụm dây nút âm lượng Sony Xperia

  0 out of 5
  • Hiện tượng: nút âm lượng Sony Xperia bị lún, tê liệt, không sử dụng được
  • Cách khắc phục: thay thế cụm dây nút lượng mới cho Sony Xperia

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99  0985.16.17.18 

  Liên hệ

 • Thay cụm dây nút nguồn Nokia Lumia 625

  0 out of 5
  • Hiện tượng: nút nguồn Nokia Lumia 625 bị lún, tê liệt, không sử dụng được
  • Cách khắc phục: thay thế cụm dây nút nguồn mới cho Nokia Lumia 625

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline:   0967.77.88.99  0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay cụm dây nút nguồn Sony Xperia

  0 out of 5
  • Hiện tượng: nút nguồn Sony Xperia bị lún, tê liệt, không sử dụng được
  • Cách khắc phục: thay thế cụm dây nút nguồn mới cho Sony Xperia

  Phí dịch vụ thay đổi thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE để nhận thông tin chính xác nhất.

  Hotline:   0967.77.88.99  0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay cụm dây nút nguồn Sony Xperia Z

  0 out of 5
  • Hiện tượng: nút nguồn Sony Xperia Z bị lún, tê liệt, không sử dụng được
  • Cách khắc phục: thay thế cụm dây nút nguồn mới cho Sony Xperia Z

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline:   0967.77.88.99  0985.16.17.18

  Liên hệ

 • Thay đèn flash Sony Xperia

  0 out of 5

  Liên hệ

 • Thay IC audio Sony Xperia

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Khi mở nhạc, game trên Sony Xperia không nghe tiếng. Khi gọi điện, người nghe không nghe được tiếng nói.
  • Cách khắc phục: Thay ic audio mới cho Sony Xperia

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18 

  Liên hệ

 • Thay IC cảm ứng Sony Xperia

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Cảm ứng vẫn bị loạn, liệt, đơ sau khi thay cảm ứng cho máy
  • Cách khắc phục: Thay thế IC cảm ứng mới cho Sony Xperia.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18 

  Liên hệ

 • Thay IC nguồn Sony Xperia

  0 out of 5
  • Hiện tượng: Điện thoại thường xuyên bị mất nguồn, sập nguồn.
  • Cách khắc phục: Thay thế IC nguồn mới cho Sony Xperia.

  Do chi phí sửa chữa phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hotline: 0967.77.88.99 – 0985.16.17.18 

  Liên hệ

Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now