0985.16.17.18

Nhắn tin

0985.16.17.18

Nhắn tin

Model iPhone Dung lượng chuẩn Dung lượng cao Bảo hành
6 380.000đ 420.000đ 18 tháng
6 Plus 420.000đ 490.000đ 18 tháng
6s 380.000đ 480.000đ 18 tháng
6s Plus 490.000đ 550.000đ 18 tháng
7 450.000đ 520.000đ 18 tháng
7 Plus 520.000đ 650.000đ 18 tháng
8 480.000đ 620.000đ 18 tháng
8 Plus 550.000đ 690.000đ 18 tháng
SE 2020 550.000đ 1.050.000đ 18 tháng
SE 2022 590.000đ 1.050.000đ 18 tháng
X 680.000đ 720.000đ 18 tháng
Xr 680.000đ 800.000đ 18 tháng
Xs 680.000đ 950.000đ 18 tháng
Xs Max 750.000đ 1.050.000đ 18 tháng
11 780.000đ 1.050.000đ 18 tháng
11 Pro 850.000đ 1.150.000đ 18 tháng
11 Pro Max 950.000đ 420.000đ 18 tháng
12 900.000đ   18 tháng
12 Mini 1.050.000đ   12 tháng
12 Pro 950.000đ   18 tháng
12 Pro Max 1.150.000đ   18 tháng
13 1.050.000đ   18 tháng
13 Mini 1.250.000đ   12 tháng
13 Pro 1.150.000đ   18 tháng
13 Pro Max 1.350.000đ   18 tháng
14 2.000.000đ   12 tháng
14 Plus 2.000.000đ   12 tháng
14 Pro 2.200.000đ   12 tháng
14 Pro Max 2.200.000đ   12 tháng
15 2.100.000đ   12 tháng
15 Plus 2.800.000đ   12 tháng
15 Pro 2.800.000đ   12 tháng
15 Pro Max 3.200.000đ   12 tháng
Giá trên đã bao gồm công và bảo hành. Không phát sinh thêm chi phí khác.
Model iPhone New Zin máy Sửa màn hình xanh – sọc
Bảo hành 24 tháng 6 tháng 3 tháng
6 500.000đ 250.000đ
6 Plus 650.000đ 800.000đ 300.000đ
6s 600.000đ 680.000đ 300.000đ
6s Plus 700.000đ 850.000đ 380.000đ
7 600.000đ 700.000đ 400.000đ
7 Plus 900.000đ 1.050.000đ 450.000đ
8 750.000đ 950.000đ 450.000đ
8 Plus 1.050.000đ 1.250.000đ 500.000đ
SE 2020 800.000đ 1.050.000đ 450.000đ
SE 2022 800.000đ 1.050.000đ 450.000đ
X 1.650.000đ 2.100.000đ 850.000đ
Xr 1.050.000đ 1.600.000đ 700.000đ
Xs 1.600.000đ 2.100.000đ 850.000đ
Xs Max 2.050.000đ 2.800.000đ 1.050.000đ
11 1.150.000đ 1.800.000đ 700.000đ
11 Pro 1.800.000đ 2.750.000đ 950.000đ
11 Pro Max 2.200.000đ 3.100.000đ 1.200.000đ
12 2.700.000đ 3.100.000đ 1.200.000đ
12 Mini   3.300.000đ 1.200.000đ
12 Pro 2.700.000đ 3.100.000đ 1.200.000đ
12 Pro Max 3.500.000đ 6.200.000đ 1.800.000đ
13   4.500.000đ 1.800.000đ
13 Mini   4.200.000đ 1.800.000đ
13 Pro   7.500.000đ 1.800.000đ
13 Pro Max   8.800.000đ 1.800.000đ
14   5.500.000đ 1.800.000đ
14 Plus   6.300.000đ 1.800.000đ
14 Pro   8.600.000đ 1.800.000đ
14 Pro Max   10.200.000đ 1.800.000đ
15   7.500.000đ 2.500.000đ
15 Plus   8.500.000đ 2.500.000đ
15 Pro   9.500.000đ 2.500.000đ
15 Pro Max   11.500.000đ 2.500.000đ
Giá trên đã bao gồm công và bảo hành. Không phát sinh thêm chi phí khác.
Model iPhone Mặt kính Cảm ứng
Bảo hành 12 tháng 6 tháng
6 220.000đ  
6 Plus 300.000đ  
6s 250.000đ  
6s Plus 300.000đ  
7 300.000đ  
7 Plus 380.000đ  
8 300.000đ  
8 Plus 350.000đ  
SE 2020 300.000đ  
SE 2022 300.000đ  
X 400.000đ 750.000đ
Xr 500.000đ 800.000đ
Xs 400.000đ 750.000đ
Xs Max 500.000đ 800.000đ
11 500.000đ 800.000đ
11 Pro 600.000đ 1.050.000đ
11 Pro Max 650.000đ 1.050.000đ
12 900.000đ 1.200.000đ
12 Mini 850.000đ 1.200.000đ
12 Pro 900.000đ 1.200.000đ
12 Pro Max 1.050.000đ 1.600.000đ
13 1.200.000đ 1.500.000đ
13 Mini 1.100.000đ 1.500.000đ
13 Pro 1.200.000đ 1.800.000đ
13 Pro Max 1.250.000đ 2.200.000đ
14 1.300.000đ 1.800.000đ
14 Plus 1.500.000đ 1.800.000đ
14 Pro 1.500.000đ 2.200.000đ
14 Pro Max 1.600.000đ 2.500.000đ
15 1.500.000đ 1.800.000đ
15 Plus 1.800.000đ 2.200.000đ
15 Pro 1.800.000đ 2.500.000đ
15 Pro Max 1.800.000đ 2.800.000đ
Giá trên đã bao gồm công và bảo hành. Không phát sinh thêm chi phí khác.
Model iPhone Vỏ Zin New Vỏ Bóc máy
6 250.000đ  
6 Plus 250.000đ  
6s 300.000đ  
6s Plus 300.000đ  
7 350.000đ  
7 Plus 390.000đ  
8 450.000đ  
8 Plus 450.000đ  
SE 2020 1.050.000đ  
SE 2022 1.050.000đ  
X 750.000đ 900.000đ
Xr 900.000đ 1.000.000đ
Xs 700.000đ 950.000đ
Xs Max 750.000đ 900.000đ
11 750.000đ 900.000đ
11 Pro 950.000đ 1.100.000đ
11 Pro Max 950.000đ 1.250.000đ
12 900.000đ 1.300.000đ
12 Mini 1.100.000đ 1.300.000đ
12 Pro 1.200.000đ 1.700.000đ
12 Pro Max 1.300.000đ 1.750.000đ
13 900.000đ 1.300.000đ
13 Mini 2.100.000đ 2.500.000đ
13 Pro 1.600.000đ 1.900.000đ
13 Pro Max 1.750.000đ 2.350.000đ
14 1.800.000đ 2.500.000đ
14 Plus 2.600.000đ 3.500.000đ
14 Pro 1.900.000đ 2.500.000đ
14 Pro Max 1.900.000đ 2.600.000đ
15 2.800.000đ 3.500.000đ
15 Plus 2.600.000đ 3.500.000đ
15 Pro   4.500.000đ
15 Pro Max   6.200.000đ
Giá trên đã bao gồm công và bảo hành. Không phát sinh thêm chi phí khác.
Vỏ độ iPhone X Xr Xs Xs Max
12 Pro  950.000đ    950.000đ  
12 Pro Max        1.050.000đ
13 Pro  950.000đ  1.000.000đ  990.000đ  
13 Pro Max        1.150.000đ
14 Pro  990.000đ  990.000đ  1.000.000đ  
14 Pro Max        1.150.000đ
15 Pro  1.100.000đ  1.100.000đ  1.200.000đ  
15 Pro Max        1.250.000đ
Vỏ độ iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max
12 Pro  900.000đ  1.000.000đ  
12 Pro Max      1.150.000đ
13 Pro  1.050.000đ  1.100.000đ  
13 Pro Max      1.050.000đ
14 Pro  1.100.000đ  1.150.000đ  
14 Pro Max      1.200.000đ
15 Pro      
15 Pro Max      
Giá trên đã bao gồm công và bảo hành. Không phát sinh thêm chi phí khác.
Model iPhone  Thay kính lưng
8 300.000đ
8 Plus 300.000đ
SE 2020 300.000đ
SE 2022 650.000đ
X 350.000đ
Xr 350.000đ
Xs 350.000đ
Xs Max 350.000đ
11 400.000đ
11 Pro 450.000đ
11 Pro Max 550.000đ
12 550.000đ
12 Mini 550.000đ
12 Pro 550.000đ
12 Pro Max 550.000đ
13 600.000đ
13 Mini 600.000đ
13 Pro 650.000đ
13 Pro Max 750.000đ
14 650.000đ
14 Plus 750.000đ
14 Pro 650.000đ
14 Pro Max 750.000đ
15 1.000.000đ
15 Plus 1.100.000đ
15 Pro 1.100.000đ
15 Pro Max 1.200.000đ
Giá trên đã bao gồm công và bảo hành. Không phát sinh thêm chi phí khác.
Model iPhone Camera trước Camera sau
Bảo hành 6 tháng 6 tháng
6 150.000đ 150.000đ
6 Plus 200.000đ 220.000đ
6s 150.000đ 220.000đ
6s Plus 200.000đ 380.000đ
7 200.000đ 400.000đ
7 Plus 250.000đ 1.050.000đ
8 250.000đ 950.000đ
8 Plus 300.000đ 1.050.000đ
SE 2020 400.000đ 1.050.000đ
SE 2022 400.000đ 1.050.000đ
X 350.000đ 850.000đ
Xr 490.000đ 750.000đ
Xs 350.000đ 1.150.000đ
Xs Max 350.000đ 1.150.000đ
11 400.000đ 950.000đ
11 Pro 400.000đ 1.500.000đ
11 Pro Max 450.000đ 1.500.000đ
12 450.000đ 1.050.000đ
12 Mini 450.000đ 1.050.000đ
12 Pro 450.000đ 1.800.000đ
12 Pro Max 750.000đ 2.200.000đ
13 950.000đ 1.300.000đ
13 Mini 950.000đ 1.300.000đ
13 Pro 1.050.000đ 1.800.000đ
13 Pro Max 1.150.000đ 1.800.000đ
14 1.150.000đ 1.500.000đ
14 Plus 1.150.000đ 1.500.000đ
14 Pro 1.250.000đ 2.000.000đ
14 Pro Max 1.350.000đ 2.200.000đ
15   1.800.000đ
15 Plus   1.800.000đ
15 Pro   2.200.000đ
15 Pro Max   3.500.000đ
Giá trên đã bao gồm công và bảo hành. Không phát sinh thêm chi phí khác.
Model iPhone Sửa camera sau bị rung, đốm Sửa Face ID
Bảo hành 3 tháng 6 tháng
6 80.000đ  
6 Plus 100.000đ  
6s 100.000đ  
6s Plus 120.000đ  
7 150.000đ  
7 Plus 400.000đ  
8 400.000đ  
8 Plus 400.000đ  
SE 2020 800.000đ  
SE 2022 500.000đ  
X 350.000đ 800.000đ
Xr 300.000đ 900.000đ
Xs 350.000đ 950.000đ
Xs Max 500.000đ 1.000.000đ
11 500.000đ 1.000.000đ
11 Pro 500.000đ 1.050.000đ
11 Pro Max 500.000đ 1.100.000đ
12 500.000đ 1.100.000đ
12 Mini 500.000đ 1.100.000đ
12 Pro 700.000đ 1.300.000đ
12 Pro Max 750.000đ 1.500.000đ
13 750.000đ 1.300.000đ
13 Mini 650.000đ 1.300.000đ
13 Pro 750.000đ 1.500.000đ
13 Pro Max 750.000đ 1.800.000đ
14 750.000đ 1.600.000đ
14 Plus 750.000đ 1.800.000đ
14 Pro 750.000đ 1.800.000đ
14 Pro Max 750.000đ 1.800.000đ
15 750.000đ 1.800.000đ
15 Plus 800.000đ 2.200.000đ
15 Pro 800.000đ 2.200.000đ
15 Pro Max 800.000đ 2.500.000đ
Giá trên đã bao gồm công và bảo hành. Không phát sinh thêm chi phí khác.
Chat Facebook Nhắn tin
Google Map Chỉ đường
0985161718 Gọi