Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 237/64 Trần Văn Đang, P11, Quận 3, TPHCM
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 0985161718 – 0967778899
  • Hỗ trợ phần mềm: 0964424242
  • Phản ánh dịch vụ: 0974.54.54.54

Thời gian làm việc

  • Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 / 8:30 – 18:30
  • Chủ nhật: 8:30 – 15:00